Collab4Safety logo

Collab4Safety Food Safety Portal

Zapewnienie dostępności bezpiecznej żywności w wieloletniej perspektywie jest problemem ogólnoświatowym, który zainicjował szereg działań obejmujących badania naukowe, opracowywanie i wdrażanie regulacji prawnych oraz szkolenia.

Wprowadzenie

Na świecie pojawia się duża ilość informacji z zakresu bezpieczeństwa żywności, lecz w wielu przypadkach są one trudne do znalezienia, ponieważ są rozpowszechniane za pośrednictwem wielu różnych mediów. Problem ten będzie rozwiązany poprzez utworzenie portali internetowych i baz danych, w których gromadzone i grupowane będą wszystkie niezbędne informacje w celu usprawnienia komunikacji.

Nowatorskie rozwiązanie opracowane w ramach projektu SELAMAT, realizowanego w ramach 6. PR UR, umożliwiło stworzenie portalu internetowego Global Food Safety Legislation (http://www.selamat.net). Innowacyjność rozwiązania polegała na połączeniu węzłów informacyjnych z „przewodnikiem” dla osób odwiedzających portal poszukujących konkretnej informacji (tzn. ze wskazówkami, w jaki sposób poruszać się po portalu, aby znaleźć odpowiednie informacje).

Projekt Collab4safety (7. PR UE), koordynowany przez dr Hansa Marvin (DLO-RIKILT), realizowany jest w ramach współpracy dziesięciu partnerów. Jednym z głównych celów projektu jest rozbudowa utworzonego wcześniej portalu legislacyjnego i skompilowanie danych z innych portali, co umożliwi włączenie innych zagadnień o dużym znaczeniu dla bezpieczeństwa żywności.

Portale są kształtowane na różnych etapach ich powstawania na podstawie danych dostarczanych przez wszystkich partnerów projektu Collab4safety i oraz innych interesariuszy a także poprzez konsultacje prowadzone on-line na stronie internetowej projektu oraz analizę regionalnych wydarzeń.

Za ogólną organizację portalu i jego wdrażanie odpowiedzialny jest Instytut Bezpieczeństwa Żywności Uniwersytetu Królewskiego w Belfaście (The Institute for Global Food Security, Queen’s University Belfast - QUB). Portugalskie Stowarzyszenie dla Innowacji (Sociedade Portuguesa de Inovação - SPI) koordynuje gromadzenie informacji dla portalu szkoleniowego. Holenderska Fundacja Badań Rolniczych (Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek - DLO- RIKILT) koordynuje gromadzenie danych legislacyjnych a Instytut Biochemii Rosyjskiej Akademii Nauk (INBI) koordynuje gromadzenie danych na temat badań naukowych i innowacji.

Językiem portalu jest angielski, ale wprowadzenie jest przygotowane w językach chińskim, rosyjskim, portugalskim i hiszpańskim.

Portal Collab4Safety zapewnia kompleksowy dostęp do źródeł informacji o istotnym znaczeniu dla bezpieczeństwa żywności, co umożliwi światowemu środowisku naukowemu i prawniczemu, a także instytucjom rządowym i samorządowym, organizacjom społecznym i innym zainteresowanym stronom uzyskanie aktualnych informacji na temat organów kontroli bezpieczeństwa żywności, badań i szkoleń.

Portal Collab4Safety został zaprojektowany jako narzędzie on-line do szybkiej wymiany informacji w celu zwiększenia bezpieczeństwa żywności na całym świecie. Mamy nadzieję, że strona ta będzie pomocna w Państwa pracy.

Jak działa portal?

Informacje w portalu zostały sklasyfikowane i podzielone na 5 sekcji tematycznych.

  1. The Food Safety Organisations section pozwala na wyszukiwanie instytucji rządowych i samorządowych ds. bezpieczeństwa żywności w poszczególnych krajach. Zawarte są tu także opisy ich struktury i kompetencji oraz dane kontaktowe.
  2. The Food Safety News section pozwala na łączenie się z najważniejszymi stronami internetowymi, na których publikowane są okresowe raporty i ostrzeżenia o zagrożeniach w zakresie bezpieczeństwa żywności na całym świecie.
  3. The Education and Training section umożliwia dostęp do najważniejszych inicjatyw ukierunkowanych na rozwój wiedzy w obszarze bezpieczeństwa żywności, zarówno na poziomie akademickim (studia licencjackie i podyplomowe), jak i przemysłowym oraz prawnym.
  4. The Research and Innovation section umożliwia dostęp do kluczowych projektów i do informacji o innowacyjnych i nowych obszarach badań w zakresie bezpieczeństwa żywności.
  5. The Legislation portal section (external) funkcjonuje jako 'przewodnik' zawierający informacje na temat regulacji prawnych dotyczących skażeń, pestycydów, leków weterynaryjnych i dodatków do żywności.

Powyższe informacje można uzyskać poprzez kliknięcie na odpowiednim tytule (w górnym pasku nawigacyjnym) lub na hiperłącza (linki) w tekście. Każda sekcja tematyczna zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące sposobu wyszukiwania informacji.

Potrzebujemy informacji

Rozpowszechnianie i wykorzystywanie informacji jest priorytetem projektu Collab4Safety. Jeśli chcesz podzielić się wiedzą o nowych rozwiązaniach z zakresu bezpieczeństwa żywności, chętnie przyjmiemy zgłoszenie i rozpowszechnimy informację wśród zainteresowanych stron. Informacje można przekazać do zespołu Collab4Safety wybierając przycisk 'Contact' znajdujący się na dole strony.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×